May móc xích

Hai đường may song song tạo vẽ chắc chắn cho sản phẩm

 

Additional information