Đường chỉ may : Sắc xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết

Thời gian qua, Golden Lion đang khẳng định vị trí trong ngành thời trang cao cấp. Sản phẩmcủa Golden Lionluôn tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ.

 

 

 

 

Additional information